Hľadať na stránke
 
   
 
Otvárame 15.05.2015

Anchor Point, Spracovanie hutnáho materiálu , Šamorínská, Kvetoslavov

 
 

Igor Kőszeghy KESO
Šamorínska
90028 Kvetoslavov

kesosrot@kesosrot.com

tel: 0903 446 717

tel: 0903 455 292

napíšte nám:

Poskytujeme:

Systém komplexného nakladania s odpadmi (odber od miesta vzniku odpadu až po konečné spracovanie a využitie). 
Výkup a predaj všetkých druhov oceľových odpadov vrátane odpadov farebných kovov, špeciálnych kovových zliatin.
Výkup vyradených strojov, elektrických káblov, drôtov, AlFe lán, elektromotorov, elektrošrotu, technologických liniek apod. 
Zabezpečenie demontáže a likvidácie všetkých možných zariadení a technologických celkov vrátane likvidácie konštrukcíí a demolácie rôznych objektov, dalej demontáže kábelových rozvodov a všetkého ostatného, čo súvisí s kovovým odpadom.
Zaistenie nakládky a odvozu odpadov . Možnosť pristavenia kontajnerov.
Predaj triedeného kovového odpadu podľa štandardnej kvality.   

Návrh zákona:

Zmeny, ktoré chystá ministerstvo životného prostredia. Medzi nimi je nová zrážková 19-percentá daň z odkúpeného odpadu či bezhotovostná platba za výkup železa. Tieto návrhy obsahuje zákon o odpadoch.Tí, ktorí zberniam kovy predávajú, budú po novom dostávať o 19 percent menej než doteraz.„Väčšina kovového odpadu pochádza od fyzických osôb, je to odpad za ktorý vlastník už daň zaplatil.K odpadu ktorý sa povaluje sa dostanú najmä sociálne najslabšie skupiny a svojim spôsobom pomáhajú zo zberom . Väčšina z nich nemá v banke zriadený účet.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR plánuje v pripravovanom novomzákone o odpadoch navrhnúť úplný zákaz výkupu odpadu.

 • Aké zmeny nový zákon o odpadoch prinesie:

  Koniec platieb v hotovosti, odmena za prinesený odpad sa má fyzickým osobám vyplácať bezhotovostne.
  Do zberných surovín prinesený odpad sa bude zdaňovať 19-percentnou daňou.
  Kovošrot budú musieť zberne skladovať na zberných dvoroch minimálne sedem dní.
  Zberné dvory budú musieť byť povinne vybavené kamerovým systémom monitorujúcim odpad.
  Kovový šrot vykupujúce firmy budú musieť byť vybavené ciachovanými a certifikovanými váhami.

  Cena:
  Cena železného šrotu a farebných kovov je ovplyvnená dopytom na trhu . Základom určenia ceny je svetová burza. Vašu cenu ovplyvnuje dodané množstvo, úprava materiálu a jeho dodanie podľa obdobia, ktorá zodpovedá aktuálnej cene dopytu ako i prepočtu kurzov medzi jednotlivými menami. Medzi druhmi farebných kovov sú rozdiely v cene, ktorú určuje ich rozbor a percentuálny obsah chemického prvku, ako i znečistenie inou komoditou ako je emulzia, mastnota, rôzne nečistoty a farebná úprava kovov. Ak Vás zaujíma aktuálna cena farebných kovov, alebo železného šrotu neváhjte a volajte 0903 446 717.

  Aktuálny cenník služieb:

  Cenník

  Našim klientom ponúkame rôzne modely financovania s prihliadnutím na možnosti klienta.

  Našou prioritou je poskytnúť maximálnu starostlivosť o klientov.

   
   
  Penzion Kotva, Bratislavská 67, 90028 Velky Biel